ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ

tyj
rt (1)
rt (5)

1. ਪਦਾਰਥ

rt (9)

2. ਕੱਟਣਾ

mgh (2)

3. ਟੇਲਰਿੰਗ

rt (3)

4. ਟ੍ਰਿਮ ਥ੍ਰੈਡ

rt (8)

5. ਆਇਰਨ

mgh (1)

6. ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

rt (12)

7. ਪੈਕਜਿੰਗ

rt (10)

8. ਐਨਕੇਸਮੇਨ

rt (11)

9. ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ